Software pro studenty

Specalizovaný software - statistika, kvalitativní analýza apod.

Fakulta poskytuje specializovaný software zejména pro potřeby disertačních, diplomových a bakalářských prací. U studentů magisterských a bakalářských oborů požadujeme souhlas vedoucího práce. Souhlas požadujeme písemný a zaslaný na s kontaktem na studenta.


Software pro kvantitativní analýzu SPSS

Software pro kvalitativní analýzu Atlas TI verze 7

Software pro kvantitativní analýzu Stata


Poslední změna: 11. duben 2023 17:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Oddělení informačních technologií FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

telefon: 224 271 453

Místnost 1.07

E-mail: OIT@fhs.cuni.czVšechny kontakty


Jak k nám