Software pro studenty

Specalizovaný software - statistika, kvalitativní analýza apod.

Fakulta poskytuje specializovaný software zejména pro potřeby disertačních, diplomových a bakalářských prací. U studentů magisterských a bakalářských oborů požadujeme souhlas vedoucího práce. Souhlas požadujeme písemný a zaslaný na s kontaktem na studenta.


Software pro kvantitativní analýzu SPSS

Software pro kvalitativní analýzu Atlas TI verze 7

Software pro kvantitativní analýzu Stata


Poslední změna: 16. červen 2022 19:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Oddělení informačních technologií

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám